Ca khúc NGÀY XƯA ƠI

NGÀY XƯA ƠI

 

 

Thơ: Phương Phương

Nhạc: Minh Thu

Thể hiện: Minh Thu
 

Lê Trường Hưởng

Ngày xưa ơi!

Ngày nay đây!

Nguyên Hùng

Thử com

Thử com xem sao bà con ơi!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2414','78c13j9ijii9ckptmchl6gtaf6','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-20 01:43:09','/a303070/ca-khuc-ngay-xua-oi.html')