Ca khúc NGÀY XƯA ƠI

NGÀY XƯA ƠI

 

 

Thơ: Phương Phương

Nhạc: Minh Thu

Thể hiện: Minh Thu
 

Lê Trường Hưởng

Ngày xưa ơi!

Ngày nay đây!

Nguyên Hùng

Thử com

Thử com xem sao bà con ơi!